Skip to main content

1. Flora en fauna van de Alblasserwaard

De Alblasserwaard bestaat voor het grootste deel uit landbouwpolders waar intensieve veeteelt bedreven wordt. Maar als de koeien 'winters op stal staan, woorden de weilanden opnieuw bevolkt door duizenden wintergasten. Het zijn de wilde ganzen die hun broedgebieden in het hoge Noorden hebben verlaten om hier in het milde Hollandse klimaat de winter door te brengen. Vomen onze bossen een levensgemeenschap In het voorjaar maken zij plaats voor de Grutto en Kievit die in het warme Zuiden de winter hebben doorgebracht en in onze polders hun nakomelingen groot brengen.

Maar ook dicht bij huis is vaak verrassend veel mooie natuur te zien, vooral als we onze tuin geschikt maken voor planten ,insecten en vogels.

In deze serie laten we alle aspecten aan bod komen van Uiterwaard tot Knotwilg maar ook Sloten en Blauwgraslanden.