Skip to main content

6. Het bijzondere leven van de vlinders

Dagvlinders vormen wel de meest kleurrijke insectengroep die we in het vrije veld kunnen tegenkomen. De meeste mensen weten niet dat een vlinderleven uit vier stadia bestaat. Het begint met een minuscuul eitje, dan de rups, die na een aantal keren te zijn verveld, veranderd in een pop waarin de rups veranderd tot vlinder. De vlinders die wij zien vliegen wordt vaak maar enkele dagen oud.

In deze lezing wordt aan de hand van beelden ingegaan op zaken als de bouw, de voortplanting, mimicrie biotopen, naamgeving en determinatie. Door onzorgvuldig beleid zijn veel soorten uit Nederland verdwenen en dat baart veel zorgen. De landelijke Vlinderstichting probeert gebieden veilig te stellen en te verbeteren. Het is bijzonder interessant om te zien hoe vlinders leven en zich voortplanten.