Skip to main content

14. De Alblasserwaard nu

Er is in de loop van de jaren veel veranderd in onze Waard. Dorpen zijn gegroeid, er is veel industrie gekomen en de moderne bedrijfsvoering bij de boeren heeft gevolgen voor onze weidevogels. Er zijn vogelsoorten verdwenen,maar ook soorten bij gekomen. Door de luchtvervuiling is de diversiteit van plantensoorten verminderd en is er veel verruiging gekomen. Minder plantensoorten heeft als gevolg dat er ook in de insectenwereld soorten verdwenen zijn.

Toch is er nog heel veel te genieten van onzenatuur en het zien van een Grote zilverreiger in onze polders blijft altijd heel mooi.