Skip to main content

15. De Biesbosch is prachtig

Er hebben veel veranderingen plaatsgevonden in de Biesbosch. In het kader van "Ruimte voor de rivier" is het landschap ingrijpend veranderd. Er zijn veel boeren uitgekocht en de boerderijen afgebroken. Nu het project klaar is zijn er hele mooie stukken natuur bijgekomen.
Op tal van plaatsen kun je heerlijke wandelingen maken en vooral genieten van de vele vogelsoorten.

Als grote delen van de Oude Hardenbroek droog vallen zie je er veel steltlopers. Is de waterstand wat hoger dan krioelt het van de vele eenden die er fourageren. Soms gaat alles in paniek de lucht in dan is de Zeearend aan het jagen. Deze grootste roofvogel broedt sinds enkele jaren met succes in de Biesbosch en kom je regelmatig tegen. In de nazomer komen tijdens de trek veel Visarenden tegen die in het ondiepe water makkelijk aan hun voedsel komen.